Informații pentru cetățenii străini

Acordarea cetăţeniei române

Puteţi obţine informaţii generale privind acordarea/dobândirea/redobândirea cetăţeniei române sau, după caz, renunţarea la acest statut, precum şi adresa poştală ori cea de corespondenţă electronică .

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

Adresă

Str. Smârdan, nr. 3, sector 3, Bucureşti, cod postal 030071 (accesul publicului este permis prin strada Blănari, vis-a-vis de biserica Sf. Nicolae Șelari).

Telefon

ANC vă pune la dispoziţie telefonul – robot apelabil la numărul 021/201.93.55.

FAX:021/315.35.43

Email: cetatenie@just.ro

Website: http://cetatenie.just.ro/contact/

 

Redobândirea cetăţeniei române

I. Persoanele care au pierdut cetățenia română (la cerere), precum și descendenții acestora până la gradul II inclusiv, pot solicita redobândirea ei, cu păstrarea cetățeniei străine și stabilirea sau menținerea domiciliului în străinătate, în condițiile art. 10 din Legea cetățeniei române (nr. 21/1991).

Dosarul de redobândire a cetățeniei române în condițiile art. 10 din Lege trebuie să conțină - ca documente de suport:

- actele de stare civilă ale solicitantului și predecesorilor săi (după caz, până la nivel de bunici);

- dovada pierderii cetățeniei române de către solicitant sau de către părinții ori bunicii săi - după caz; această dovadă se poate obține pe calea procedurală a clarificării cetățeniei române;

- pașaportul străin valabil al solicitantului (plus acte de schimbări de nume - dacă este cazul);

- certificatele de cazier judiciar român și canadian (în cazul de față);

- după caz, certificatele de naștere și pașapoartele copiilor minori precum și declarația de acord a celuilalt părinte și a minorilor peste 14 ani.

La prezentarea documentelor de mai sus, solicitantul va completa o cerere și trei declarații.

Cererea este supusă taxării consulare, ca și operațiunile de autentificare și legalizare (originalele se restituie solicitantului).

 

II. Persoanele care au dobândit cetățenia română prin naștere sau prin adopție și care au pierdut-o pentru motive neimputabile lor sau această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III, pot redobândi sau li se poate acorda cetățenia română, la cerere, cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea în România, în condițiile art. 11 din Legea nr. 21/1991.

Dosarul de redobândire a cetățeniei române în condițiile art. 11 din Lege trebuie să conțină ca documente de suport:

- actele de stare civilă ale solicitantului și predecesorilor săi până la gradul III, (după caz, până la nivel de străbunici);

- pașaportul străin valabil al solicitantului (plus acte de schimbări de nume / prenume, dacă este cazul);

- certificatele de cazier judiciar (românesc, canadian și al țării de origine);

- după caz, actele de stare civilă și pașapoartele minorilor precum și declarația de acord a celuilalt părinte și a minorilor peste 14 ani.

La prezentarea documentelor de mai sus, solicitantul va completa o cerere și trei declarații.

Cererea este gratuită, însă operațiunile consulare (autentificări, legalizări) sunt supuse taxării (actele originale se restituie solicitantului).

După depunerea dosarului, acesta este transmis către Autoritatea Națională pentru Cetățenie care, după analizare, decide admiterea, completarea sau respingerea, măsura fiind comunicată direct solicitantului prin scrisoare recomandată.

După aprobarea cererii, solicitantul trebuie să depună jurământul de credință în termen de 90 de zile de la primirea comunicării - ocazie cu care va primi Certificatul constatator. Din acel moment, solicitantul este îndreptățit să primească asistență consulară română sub toate aspectele.

Cererile / dosarele pentru acordarea cetățeniei române în condițiile art. 8 din Lege se depun exclusiv la Autoritatea Națională pentru Cetățenie. 

ANUNȚ IMPORTANT

17.07.2017

În perioada concediilor de odihnă (august-septembrie), Consulatul României la Vancouver nu își întrerupe activitatea oferind aceleași tipuri de servicii …

Demersuri în sprijinul cetățenilor români care intenționează să călătorească în Canada, începând cu data de 1 mai 2017

29.04.2017

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că, începând cu data de 1 mai 2017, cetățenii români care au deținut, în ultimii 10 ani, o viză de…

Intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2017, care elimină cvasitotalitatea taxelor consulare

02.02.2017

La data de 1 februarie 2017 intră în vigoare Legea nr. 1/2017, care, între altele, elimină cvasitotalitatea taxelor aferente serviciilor consulare prestate …

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

18.01.2017

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul…